Wszelkie prawa zastrzeżone

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że słowo AGUGU oraz znak słowno-graficzny Centrum Malucha AGUGU zostały zastrzeżone przez nasz żłobek. Żadna konkurencyjna firma nie ma praw do używania tego znaku na terenie Polski przy działalności jaką jest opieka w żłobkach. Numer ochrony R.323862

XYZ