Dotacje

DOTACJA – GMINA MIEJSKA KRAKÓW

Informujemy że na chwilę obecną brak szczegółowych informacji na temat DOTACJI z MIASTA KRAKÓW na rok 2018

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r. W związku z tym, że wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczyły wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2017,  umowy z Państwem zawarte zostaną na okres krótszy niż przewidywany czas udzielania dotacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji w trakcie trwania umowy  zawarte zostaną aneksy do umów przedłużające okres ich obowiązywania do 31 grudnia br .

PROGRAM MALUCH  PLUS 2018

Informujemy, że nasz Żłobek złożył dokumenty do  PROGRAMU  MALUCH plus 2018 . Ogłoszenie informacji o wysokości dotacji i terminie wypłat planowane jest na styczeń/luty 2018

Szczegóły na stronie : https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus