Cennik

CZESNE na 2019 rok

Promocja – Tylko teraz czesne 590 zł a wpisowe 0 zł. ZADZWOŃ TERAZ!

Abonament – 590 zł/miesiąc * – cena obowiązuje do końca roku 2019 ( od 7:00 do 18:00 max 10 h/dziennie )

Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu liczby określonej w abonamencie:   25 zł

*średnia miesięczna kwota pomniejszona o dotację z Urzędu Miasta Kraków oraz Programu Maluch, szczegóły dotacji dostępne pod linkami oraz w zakładce DOTACJE:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98877

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus

Wpłata wpisowego wnoszona jest za każdym razem po zakończeniu okresu trwania umowy. W przypadku przedłużenia umowy na kolejny rok, wpisowe zostanie obniżone do 250 zł.

Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej w dniu podpisania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

W ramach czesnego gwarantujemy:

  • opiekę nad Dzieckiem w godzinach pracy żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -18:00
  • opiekę nad Dzieckiem od 6 miesiąca życia do 3 roku
  • środki czystości dla Dziecka
  • dodatkowe atrakcje (teatrzyki, zajęcia tematyczne, urodziny)
  • zajęcia sensoryczne

KARNETY  GODZINOWE

  •  50h:    490zł  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca
  • 75h:    590zł  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca
  • 100h:  690zł   do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy

Ważność karnetów miesiąc od daty zakupu

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym karnetem:  25 zł

Prosimy o przemyślany wybór karnetów. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne miesiące.  Żłobek nie zwraca płatności za niewykorzystane godziny.

Opłaty nie zawierają wyżywienia. Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z wyspecjalizowanego cateringu.

CENNIK WYŻYWIENIA

  • Pełny catering (4posiłki) – 14zł/dzień (Dieta 17zł/dzień)
  • Wyżywienie częściowe :  I i II danie -10zł/dzień (Dieta 11zł/dzień) ;  zupa 3zł/dzień (Dieta 4zł/dzień) ; II danie 8zł/dzień (dieta 9zł/Dzień)

W razie nieobecności dziecka w żłobku i odwołania obiadu należy zgłosić ten fakt do godziny 8.30

Opłaty za czesne prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank    30 1140 2004 0000 3802 7279 8448

W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, czesne lub oplata za wyżywienie oraz  miesiąc.

cennik obowiązuje do końca roku 2019

XYZ

PROMOCJA

Do końca roku czesne tylko 590 zł i wpisowe 0 zł 

ZADZWOŃ TERAZ – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY !