Cennik

Abonament *  ( od 7:00 do 18:00 max 10h/dziennie ) o szczegóły prosimy o kontakt

Abonament do 5h* (od 7:00 do 12:00 max 5h/dziennie) o szczegóły prosimy o kontakt

Abonament do 5h c* (od 12:00 do 17:00 max 5h/dziennie) o szczegóły prosimy o kontakt

Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu liczby określonej w abonamencie:   50 zł

Istnieje możliwość przesunięcia godzin ale tylko po uzyskaniu zgody Dyrekcji.

Cennik dotyczy dla nowych umów na okres min. 12 miesięcy.

szczegóły dotacji dostępne pod linkami oraz w zakładce DOTACJE

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98877

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus

Wpisowe 400 zł

Wpisowe przy przedłużeniu umowy lub na kolejne dziecko 300zł

Wpłata wpisowego wnoszona jest za każdym razem po zakończeniu okresu trwania umowy. W przypadku przedłużenia umowy na kolejny rok, wpisowe zostanie obniżone do 300 zł.

Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej w dniu podpisania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

W ramach czesnego gwarantujemy:

  • opiekę nad Dzieckiem w godzinach pracy żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -18:00
  • opiekę nad Dzieckiem od 6 miesiąca życia do 3 roku
  • środki czystości dla Dziecka
  • dodatkowe atrakcje (teatrzyki, zajęcia tematyczne, urodziny)
  • zajęcia sensoryczne

KARNETY  GODZINOWE

100h  1050 zł  ważny 1 miesiąc
75h 850 zł ważny 1 miesiąc
50h 700 zł ważny 1 miesiąc
20h 550 zł ważny 1 miesiąc (karnet adaptacyjny)
10h 300 zł ważny 1 miesiąc (karnet adaptacyjny)

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym karnetem:  45 zł

Prosimy o przemyślany wybór karnetów. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne miesiące.  Żłobek nie zwraca płatności za niewykorzystane godziny.

Opłaty nie zawierają wyżywienia. Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z wyspecjalizowanego cateringu.

CENNIK WYŻYWIENIA

  • Pełny catering (4posiłki) – 14zł/dzień (Dieta 17zł/dzień)

W razie nieobecności dziecka w żłobku i odwołania obiadu należy zgłosić ten fakt do godziny 8.30

Opłaty za czesne prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank    30 1140 2004 0000 3802 7279 8448

W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc ….

 

XYZ